Naši realitní makléři jsou skuteční školení odborníci na reality a nemovitosti. Umíme poradit klientům jak výhodně koupit byt a následně zajistíme rentabilní pronájem bytu. Jsme odborníci na realitní investice. Realitní makléř v Brně viz zde na: reality Brno. Rodinné Domy na prodej ze všech lokalit v ČeskuEnergetické štítky: Jaký význam mají pro trh s nemovitostmi?

Od 1.1.2013 vzniká povinnost při prodeji nemovitosti nebo jejím pronájmu předat kupujícímu, resp. nájemci průkaz energetické náročnosti budovy, tzv. energetický štítek, jako součást kupní, resp. nájemní smlouvy. Kromě toho je povinností prodávajícího, resp. pronajímatele možnému kupujícímu, resp. nájemci energetický štítek předložit ještě před uzavřením kupní, resp. nájemní smlouvy.

 

Kdo energetický štítek potřebuje a kdo ne?

 

Energetický štítek potřebují všichni, kteří chtějí nemovitost prodat, pronajmout, postavit či přestavět. Co se týče bytů, zde může být v některých případech odlišná situace.

 

  • V případě bytu v rámci bytového domu, ať už jde o jeho prodej či pronájem, je možné místo energetického štítku předložit poslední tři faktury za dodávky energií, tzn. za období uplynulých 3 let. Energetický štítek je nezbytně nutný pouze v případě prodeje či pronájmu celého domu.

 

  • Při prodeji celého domu nebo jeho ucelené části se bez energetického štítku neobejdete už od 1.1.2013, v případě pronájmu pak od 1.1.2016. Toto je případ jak vlastníků budov, tak společenství vlastníků bytových jednotek. Povinnost mít opatřen energetický štítek pro bytový dům pak vzniká od 1.1.2016.

 

  • V případě rodinného domu, a to ať prodeje či jeho pronájmu (celé nemovitosti), energetický štítek potřebujete.

 

Stejným způsobem je stanovena povinnost uvádět ukazatele energetické náročnosti zapsané na energetickém štítku do reklamních a informačních materiálů týkajících se prodeje či pronájmu nemovitosti. Pokud je energetický štítek nahrazen třemi posledními fakturami za dodávky energií (v případě prodeje či pronájmu bytu v bytovém domě, kdy vlastník bytu vyzval společenství k zajištění energetického štítku, ale tento od společenství neobdržel), pak nemusí být tyto ukazatelé v inzerci uváděny.

 

Ve všech případech platí, že originál energetického štítku lze nahradit úředně ověřenou kopií.

 

 

Jakým způsobem si energetický štítek zajistit?

 

Energetický štítek může zpracovat a vyhotovit pouze oprávněná osoba, tzn. certifikovaná firma, resp. energetický auditor. Těch je v současné době kolem osmi stovek.

 

Cena za vyhotovení energetického štítku je závislá jednak na velikosti nemovitosti, jednak na technické složitosti. Ceny se pohybují podle velikosti nemovitosti v rozmezí od 4000 – 8000 Kč v případě rodinného domu a 2000 – 5000 Kč v případě bytu.

 

Na délce trvání vyhotovení energetického štítku se musíte dohodnout s auditorem, zákon žádné lhůty nestanovuje. Je třeba počítat s tím, že auditor si musí nemovitost prohlédnout, samotný výpočet pak trvá několik hodin.

 

Kontrolu energetických štítků provádí Státní energetická inspekce (SEI). Pro počátek roku 2013 lze předpokládat určitou benevolentnost z jeho strany, ovšem se zahájením první realitní sezóny, což je zhruba duben 2013, faktické kontroly jistě probíhat budou.

 

 

Datum publikace: 9.1.2013


Více článků z kategorie Články

Více článků z kategorie ČlánkyKontakt: info@realitybrno.org

Hledej: v obci:

 

Reality Brno